۱۳۹۶/۰۴/۱۲

فراخوان مرحله اول سال 1396

فراخوان پژوهشی مؤسسه، مرحله اول سال ۱۳۹۶
مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تقویم پیمایشهای ملی، دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سلامت و پژوهشهای کاربردی، آمادگی خود را برای پذیرش طرح­های پیشنهادی در محورهایی ذیل، اعلام می دارد.
شرایط فراخوان:
شورای معین مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیكه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فرآخوان بعدی مؤسسه (كه موضوعات به روز می شود) اعلام نشده باشد،ابتدا اطمینان حاصل نمایند كه برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
نسخه اصلی باید به امضای كلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاك ۷۰ تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی مؤسسه ملی قابل دریافت است(http://nihr.tums.ac.ir)  که حتماً پس از تکمیل به آدرسnihr.research@tums.ac.ir  ارسال گردد.
طرح پژوهشی با مشاركت محققان بیش از یك دانشگاه و یا مشاركت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.
فراخوان مؤسسه هرفصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت مؤسسه ملی بازدید نمایند و در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.
برای كلیه طرح ها، شرح نیاز (RFP)وجود دارد که در صفحه خانگی مؤسسه قابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداكثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند كه هزینه كمتری درخواست كرده باشند.
آخرین مهلت برای دریافت پیشنهادات در مهر ماه تاریخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۵ می باشد .
عناوین فراخوان:
الف ) طرح های مرتبط با تحقیقات نظام سلامت

طرح های مرتبط با طرح تحول سلامت

ب ) طرح های ارزیابی فناوری سلامت