۱۳۹۷/۰۸/۱۲

اجلاس مشترک با سازمان بهداشت جهانی اکتبر 2018

نشست مشترک موسسه ملی تحقیقات سلامت و سازمان بهداشت جهانی در چارچوب مشارکت های بین المللی موسسه در تاریخ 10 اکتبر 2018 در محل موسسه برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت و اعضای هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت، ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، ضمن معرفی تاریخچه و فعالیت‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت در مورد ادامه همکاری مشترک بین موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشکده بهداشت و سازمان جهانی بهداشت بحث و گفتگو گردید. گزارش این نشست را از لینک زیر دریافت نمایید.