۱۳۹۹/۰۴/۰۲

فعالیت بدنی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران

فعالیت بدنی و ورزش از دیرباز در اعتقادات فرهنگی و علمی کشور عزیزمان به عنوان عامل مهم سلامتی ذکر شده است. ابن سینا در شروع کتاب قانون که معروفترین کتاب مرجع پزشکی در تاریخ طب دنیا است، می گوید "اساس سلامتی بر تغذیه، خواب و ورزش است که مهم ترین آن ورزش است". به این دلیل کتاب خود را با سه فصل درباره اثرات ورزش بر بدن شروع می کند. تحقیقات علمی انجام شده در سالهای اخیر در کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. با این حال مطالعات نشان می دهد در سالهای اخیر میزان فعالیت بدنی مردم کشور با شیب تندی رو به کاهش است. به نظر می رسد بسیاری از میزان و چگونگی فعالیت بدنی در کشور اطلاع دقیقی ندارند. هر چند فعالیته ای ارزنده ای توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مرتبط جهت فعال کردن مردم انجام شده است ولی اثر بخشی این فعالیت ها مورد سوال است. این گزارش خلاصه ای از مطالعات انجام شده در میزان فعالیت بدنی مردم کشور و روند تغییرات آن در سال های اخیر را نشان می دهد. با این امید که جهت برنامه ریزی برای افزایش فعالیت بدنی مردم مفید باشد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.