۱۳۹۸/۰۴/۱۵

برگزاری جلسه شورای سردبیری مجله حکیم در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت

اولین جلسه سال 1398 شورای سردبیری مجله حکیم، با حضور جناب آقای دکتر کاظم محمد، جناب آقای دکتر علی اکبری ساری، سرکار خانم دکتر ژاله عبدی و سرکار خانم رحیمی در 11 تیر 1398 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. در این جلسه به بررسی 19 مقاله جدید و 5 مقاله قدیمی پرداخته شد.