۱۳۹۹/۰۲/۲۸

آیا ممکن است ادرار و مدفوع بیماران مبتلا به کووید 19 حاوی این ویروس باشد؟

مطالعات مختلف نشان می دهند که ویروس کرونای جدید می تواند در مدفوع وجود داشته باشد اما شواهد دقیقی برای اثبات وجود ویروس در ادرار وجود ندارد. از آن جا که احتمال انتقال ویروس از طریق مدفوع وجود دارد، توصیه می شود کارکنان بهداشت و درمان به هنگام مواجهه با مدفوع بیماران با احتیاط کامل عمل کنند و سایر افراد نیز نکات بهداشت فردی، نظیر شستشوی دست ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه را پس از استفاده از دستشویی رعایت کنند. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.