۱۳۹۸/۰۵/۱۲

روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران

"شاخص توسعه انسانی" (HDI) ترکیبی از سه حوزه استانداردهای زندگی، آموزش و سلامت می‌باشد (هدف شاخص: ارزیابی پیشرفت و توسعه کشورها). رتبه ایران در دنیا (2017): 60.
برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را مشاهده نمایید:

گزاره برگ روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها