۱۳۹۸/۰۲/۰۸

برگزاری اولین جلسه از دوره کارگاهی اخلاق در پژوهش در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

برگزاری اولین جلسه از دوره کارگاهی اخلاق در پژوهش با ارائه سرکار خانم دکتر پونه سالاری، در تاریخ 7/2/1398 در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

اولین جلسه از دوره کارگاهی اخلاق در پژوهش با ارائه سرکار خانم دکتر پونه سالاری، در تاریخ 7/2/1398 در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. این کارگاه شامل مجموعه‌ای از مباحث اخلاقی با موضوعات اخلاق در پژوهش‌های انسانی و علوم پزشکی، ارزیابی سود و زیان، ملاحظات اخلاقی در مطالعات غیر مداخله‌ای، رازداری، تعارض منافع، ملاحظات اخلاقی در انتخاب آزمودنی‌ها و پژوهش بر گروه‌های آسیب‌پذیر و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی است که در قالب 5 جلسه کارگاهی به همت امور پژوهشی و آموزشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار می‌شود.