۱۳۹۹/۰۲/۲۰

آیا داروی ضد انگل ایورمکتین برای از بین بردن کروناویروس موثر است؟

آیا داروی ضد انگل ایورمکتین برای از بین بردن کروناویروس موثر است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید 19 در سطح جهان، دائما در رسانه ها خبر از داروهایی به گوش می‌رسد که توانسته اند در از بین بردن ویروس کرونا موثر باشند. این امر تبعات بدی بین مردم داشته است؛ بخصوص با توجه به اینکه بیشتر این داروها هنوز کارآزمایی‌های انسانی خود را شروع نکرده اند و فقط در محیط آزمایشگاه و یا در مطالعات حیوانی بررسی شده اند. 

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

ایورمکتین، دارویی است که برای عفونت‌های انگلی استفاده می شود. اخیرا یک مطالعه آزمایشگاهی در استرالیا نشان داد این دارو می تواند رشد ویروس کرونای جدید را در کشت سلولی متوقف نماید و در حقیقت توانسته است مواد ژنتیکی ویروس را از بین ببرد. سازمان غذا و داروی ایالات متحده در مورد خودتجویزی و مصرف این دارو هشدار داد؛ چراکه پژوهش استرالیا در محیط آزمایشگاه بوده و اثرات دارو جهت درمان بیماری کووید 19، هنوز بر روی انسان آزمایش نشده و مراحل کارآزمایی های بالینی را طی نکرده است. این دارو در انسان تنها برای درمان برخی بیماری‌های انگلی تجویز می‌شود و مصرف خودسرانه آن برای درمان کووید 19 می‌تواند بسیار خطرناک باشد. 

نتیجه‌گیری

تاثیر داروی ایورمکتین تنها در محیط آزمایشگاه، در توقف رشد ویروس کرونای جدید، در کشت سلولی نشان داده شده و هنوز بر روی انسان آزمایش نشده است. بنابراین هنوز شواهد کافی در خصوص تاثیر این دارو بر درمان این بیماری در انسان وجود ندارد لذا مصرف خودسرانه آن می تواند بسیار خطرناک باشد. 

منابع

  1. Caly, L., Druce, J. D., Catton, M. G., Jans, D. A., & Wagstaff, K. M. (2020). The FDA-approved Drug Ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research, 104787.‏
  2. https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/fda-letter-stakeholders-do-not-use-ivermectin-intended-animals-treatment-covid-19-humans
  3. https://www.trialsitenews.com/fda-cautions-people-not-to-take-ivermectin-for-covid-19/
  4. https://www.irna.ir/news/83738887/ادعای-مرکز-پژوهشی-در-استرالیا-داروی-ضدانگل-برای-کرونا