۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هزینه‌های عمومی بخش سلامت (نگاهی دقیق‌تر به روندهای جهانی)

  • هزینه‌های سلامت در کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط با سرعت بیشتری در حال افزایش می‌باشد.
  • با اینکه بیش از 80 درصد مردم دنیا در کشورهای کم‌درآمد و درآمد متوسط زندگی مىکنند، اما تنها 20 درصد از هزینه‌های سلامت جهانی در سال 2016 میلادی را شامل می‌شوند.
  • اتکا به پرداخت از جیب به‌عنوان منبع تأمین هزینه‌های جاری سلامت به‌تدریج در سراسر مناطق سازمان جهانی بهداشت در حال کاهش می‌باشد.