۱۳۹۷/۱۰/۰۸

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه برگزار شد

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه در روز چهارشنبه مورخ 05 /97/10 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و اعضای محترم شورا برگزار شد.

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ 05 /97/10 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و اعضای محترم شورا: آقایان دکتر علی اکبر حق‌دوست، دکتر علی اصغر فرشاد، دکتر محمدعلی صحرائیان، دکتر سیدمحسن فروتن، دکتر افشین استوار، دکتر علیرضا میرزاصادقی، دکتر عبدالمجید چراغعلی، دکتر بیتا مسگرپور، دکتر علیرضا سلیمی، دکتر محمدحسین رحمتی،  دکتر مازیار مرادی لاکه و دکتر ژاله عبدی در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر فتوحی  ضمن خیر مقدم  به اعضای محترم شورا، در رابطه با  تفاهم‌نامه بين موسسه ملی تحقیقات سلامت  و مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت معاونت توسعه و مدیریت منابع  توضیحاتی ارائه کردند.  با توجه به نقش مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در مدیریت طرح‌های پژوهشی و جمع‌آوری شواهد موردنیاز جهت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با منابع انسانی سلامت و نقش موسسه ملی در دیده‌بانی نظام سلامت و تحلیل داده‌های اجزای مختلف نظام سلامت و همچنین ارائه داده‌های نظام سلامت به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، این تفاهم‌نامه میان این دو مرکز به‌منظور تسهیل همکاری‌های تحقیقاتی، تبادل داده‌ها و گزارش‌ها و ارائه تحلیل‌های جامع در زمینه منابع انسانی سلامت در چارچوب برنامه جامع پژوهشی منابع انسانی سلامت منعقد  ‌گردید.

در ادامه شیوه‌نامه‌ی مدیریت فرآیند ارزیابی فناوری سلامت در موسسه ملی تحقیقات سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین پیرو هفده‌امین جلسه شوراي پژوهشي،  شیوه‌نامه دسترسی به داده‌های خام پیمایش‌های حوزه سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت مورد بحث و بررسی مجدد قرار گرفت و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.