۱۳۹۹/۰۳/۰۳

چطور می توانیم از انتقال ویروس کرونای جدید در هنگام استفاده از آسانسور جلوگیری کنیم؟

رعایت نکات بهداشتی، از قبیل استفاده از ماسک، ضدعفونی کردن آسانسور، تکیه ندادن به دیواره ها و نحوه ایستادن در مقابل در، عدم تماس دست با چشم ودهان و بینی، استفاده از وسایلی مثل دستمال کاغذی برای لمس دستگیره های در و دکمه های آسانسور احتمال انتقال ویروس کرونای جدید را در این محیط بسته کم می کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.