۱۳۹۸/۰۲/۳۰

بیستمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه برگزار گردید

بیستمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه در روز چهارشنبه مورخ 1398/2/18 با حضور ریاست محترم مؤسسه برگزار گردید.

بیستمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ 1398/2/18 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و اعضای محترم شورا: آقایان دکتر علی اکبر حق‌دوست، دکتر کاظم زنده‌دل، دکتر افشین استوار، دکتر علیرضا میرزاصادقی، دکتر بیتا مسگرپور، دکتر علیرضا سلیمی، دکتر فرشاد فرزادفر و دکتر ژاله عبدی در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

نخست جناب آقای دکتر فتوحی ضمن عرض خیرمقدم و معرفی اعضای جدید شورا، در مورد دستور جلسه توضیحاتی ارائه کردند. در ادامه در رابطه با  برنامه های اجرا شده در سال 1397  توضیحاتی ارائه و سپس برنامه‌های موسسه ملی برای سال 1398 را تشریح کردند. 

در ادامه جلسه سرکار خانم دکتر عبدی دبیر شورا، از پیشرفت پیمایش‌های ملی گزارشی به اعضای محترم شورا ارائه کردند. در پایان نیز طرح های پژوهشی رسیده مطرح و  درخصوص تعدادی از آنها تصمیم گیری به‌عمل آمد.