۱۳۹۷/۰۸/۰۵

برگزاری هفده‌امین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

هفده‌امین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 برگزار گردید.

هفده‌امین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، در روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 با حضور رئیس محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و اعضای محترم شورا: آقایان دکتر ایرج  حریرچی، دکتر علی اکبر حق‌دوست، دکتر سیدمحسن فروتن، دکتر افشین استوار، دکتر علیرضا میرزاصادقی، دکتر عبدالمجید چراغعلی، دکتر بیتا مسگرپور، دکترفرشاد فرزادفر، دکتر محمدحسین رحمتی و دکتر ژاله عبدی در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر فتوحی  ضمن خیر مقدم  به اعضای محترم شورا، در خصوص شیوه‌نامه دسترسی به داده‌های خام پیمایش‌های حوزه سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت نکاتی را بیان نمودند . در این خصوص اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان نیز طرح های پژوهشی رسیده مطرح و  درخصوص تعدادی از آنها تصمیم گیری به‌عمل آمد.