۱۳۹۸/۰۵/۰۲

وضعيت ناآگاهي از فشار خون بالا در ايران بر اساس نتایج پیمایش های مبتنی بر جمعیت

بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر-استپس
  • شیوع ناآگاهی از فشار خون بالا (در بین کل جمعیت 18 تا 65 سال) از سال 1385 تا 1395 در محدوده بین 11/79 الی 14/20 درصد بوده است و در بین مبتلایان به فشار خون از 41/16 درصد الی 59/88 درصد بوده است؛
  • علیرغم ارزیابی فشارخون در سطح جمعیت در طی 6 دوره و مشخص بودن روند ناآگاهی، این روند کاهش چندانی ندارد و بیشتر از 40 درصد مبتلایان از ابتلای خود آگاهی ندارند؛
  • در بین مبتلایان به فشارخون، ناآگاهی از ابتلا به آن در جمعیت روستایی تقریبا مشابه جمعیت شهری است؛
  • سنین پایین‌تر از 25 سال هم درصد بالای ناآگاهی از فشار خون بالا را دارند؛
  • در تمام سال‌ها به‌طور قابل توجهی ناآگاهی از فشار خون بالا در مردان نسبت به زنان بالاتر است؛
  • پایین‌ترین گروه درآمدی چه در بین مبتلایان به فشارخون و چه در بین کل جمعیت، بالاترین شیوع ناآگاهی به فشارخون را دارا می‌باشند؛
  • بیشترین میزان دریافت درمان برای مبتلایان به فشارخون بالا مربوط به سال 1395 است.