۱۳۹۷/۰۸/۲۶

ارائه داده های خام (شیوه نامه)

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت براساس فرایند مدون و مصوب (شورای پژوهشی و هیات امنای دانشگاه)، رسالت به اشتراک گذاری داده ها را مطابق شیوه نامه مشخص انجام میدهد. برای دریافت داده های خام لطفا شیوه نامه و سپس تفاهم نامه را مطالعه فرمایید.

دریافت فایل شیوه نامه

دریافت فایل تفاهم نامه

 
فلوچارت ارائه داده‌ها و اطلاعات به متقاضیان طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه ملی تحقیقات سلامت: