۱۳۹۸/۰۵/۰۹

وضعیت نرخ باروری در ایران

نرخ باروری کلی اصلی‌ترین پیش‌بینی‌کننده ساختار سنی و جنسی جامعه در آینده به‌شمار می‌رود. گزارش «وضعيت باروري در ايران» براساس مستندات منتشر شده در منابع داخلی و بین‌ا‌لمللی شامل: مقالات منتج از پیمایش‌های داخلی، سرشماری‌ها، نتایج پیمایش‌ها، گزارش‌های مربوط به جمعیت در ایران و تخمین‌های سازمان‌های بین‌المللی به نگارش درآمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک های زیر را مشاهده نمایید:

گزارش وضعیت نرخ باروری در ایران 

گزاره برگ وضعیت نرخ باروری در ایران