۱۳۹۸/۰۲/۳۰

تشریح عملکرد مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در نشست هیئت‌ رئیسه دانشگاه

در این نشست که یکشنبه 29 اردیبهشت 98 در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد، دکتر فتوحی رییس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به معرفی فعالیت‌های این مرکز پرداخت.

در این نشست که یکشنبه 29 اردیبهشت 98 در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد، دکتر فتوحی رییس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به معرفی فعالیت‌های این مرکز پرداخت و گفت: این مؤسسه باهدف دیده‌بانی وضعیت سلامت مردم، تولید شواهد علمی و ترویج به‌کارگیری آن توسط برنامه ریزان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت در سطح ملی ایجادشده است. درواقع تمرکز اصلی مؤسسه فعالیت بر روی پیامدها، اثر اقدامات و مداخلات حوزه سلامت، بر جمعیت با تکیه‌بر شواهد و اطلاعات است.
وی با اشاره به چشم‌انداز کلان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت گفت: این موسسه، با استفاده از توان دانشمندان داخلی و به‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی، ضمن تحلیل وضعیت موجود، پیش‌بینی روندها و رصد شاخص‌های سلامت جمعیت، مداخلات مؤثر بر اصلاح نظام سلامت را طراحی و توصیه می‌کند و در صورت اجرای آن‌ها، به ارزیابی و پایش مداخلات می‌پردازد.

متن کامل خبر