۱۳۹۷/۰۷/۲۸

ارزیابی فناوری سلامت داروی آلمتوزوماب (Lemtrada) در مقایسه با ناتالیزوماب (Tysabri) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس عود کننده فروکش کننده

فراخوان ارزیابی فناوری سلامت  داروی آلمتوزوماب (Lemtrada ) در مقایسه با ناتالیزوماب  (Tysabri ) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس عود کننده فروکش کننده

1)    شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیكه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فراخوان بعدی مؤسسه (كه موضوعات به روز می شود) اعلام نشده باشد، ابتدا اطمینان حاصل نمایند كه برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
2)    نسخه اصلی باید به امضای كلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر،  پلاك 70 تحویل گردد.

دریافت فرم تنظیم RFP

مشاهده لیست فراخوان های مرحله اول سال 97