۱۳۹۸/۰۸/۲۵

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد

بیست دومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ  22/ 08/ 1398 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

بیست دومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ  22/ 08/ 1398 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید. 
نخست جناب آقای دکتر فتوحی ضمن عرض خیرمقدم در مورد دستور جلسه توضیحاتی ارائه کردند. سپس خانم دکتر عبدی دبیر محترم شورا گزارشی از روند اجرای پیمایش‌های مندرج در تقویم پیمایش‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت برای اعضای محترم شورا ارائه کردند. 
در ادامه جلسه، توسط اعضای محترم شورا در خصوص نحوه فراخوان پنج پیمایش‌ ملی مندرج در تقویم پیمایش‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت تصمیم گیری به‌عمل آمد و مقرر شد پنج پیمایش:  
1- مطالعه نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطر بیماری در دانش آموزان کشور
2- پیمایش شاخص‎های چندگانه سلامت و جمعیت (DHS) در سال  1398 
3- پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در بزرگسالان (نوبت اول)- 1398 
4- پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان (نوبت چهارم)- 1398 
5- پیمایش ارزیابی وضعیت سلامت باروری در مادران و نوجوانان در سال 1398
 بصورت فراخوان عام دومرحله‌ای فراخوان شوند.

دریافت دستورالعمل اجرای فراخوان دومرحله ای پیمایش ها و طرح های پژوهشی حوزه سلامت