۱۳۹۸/۰۴/۱۰

برگزاری آخرین جلسه کارگاه اخلاق در پژوهش

با توجه به اهمیت آموزش ملاحظات اخلاقی در پژوهش به جهت انجام مطلوب تحقیقات و آشنایی با تخلفات پژوهشی، موسسه ملی تحقیقات سلامت اقدام به برگزاری دوره کارگاهی اخلاق در پژوهش برای اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان این موسسه نمود.
با توجه به اهمیت آموزش ملاحظات اخلاقی در پژوهش به جهت انجام مطلوب تحقیقات و آشنایی با تخلفات پژوهشی، موسسه ملی تحقیقات سلامت اقدام به برگزاری دوره کارگاهی اخلاق در پژوهش برای اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان این موسسه نمود.

این دوره در طول پنج جلسه با حضور اساتید برتر در حوزه اخلاق، سرکار خانم دکتر سالاری، جناب آقای دکتر پارسا، جناب آقای دکتر پارساپور و جناب آقای دکتر شمسی برگزار شد. مباحث مطرح‌شده شامل ملاحظات اخلاقی در پژوهش‌های انسانی، ارزيابي سود و زيان مطالعات، ملاحظات اخلاقی در مطالعات غیر مداخله‌ای، رازداری،‌ تعارض منافع، ملاحظات اخلاقی در انتخاب آزمودنی‌ها و پژوهش بر گروه‌هاي آسيب‌پذير و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی بود. آخرین جلسه این دوره چهارم تیرماه 1398 در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.