۱۳۹۸/۰۴/۱۵

برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت

بیست یکمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه در روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12 با حضور رئیس محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

بیست یکمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12 با حضور رئیس محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

نخست جناب آقای دکتر فتوحی ضمن عرض خیرمقدم در مورد دستور جلسه توضیحاتی ارائه کردند. سپس دکتر سید حامد برکاتی مدیرکل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت در خصوص پیشنهادات حوزه معاونت بهداشت برای اعضای محترم شورا توضیحاتی ارائه کردند. 

در ادامه دستور جلسه سرکار خانم دکتر عبدی دبیر کمیته فنی کاسپین، در رابطه با نظرات و پیشنهادات کمیته فنی در خصوص اجرای این پیمایش‌ ملی، گزارشی به اعضای محترم شورا ارائه کردند. در پایان نیز طرح های پژوهشی رسیده مطرح و  درخصوص تعدادی از آنها تصمیم گیری به‌عمل آمد.