۱۳۹۸/۰۵/۰۸

شاخص سرمايه انساني در ايران در مقایسه با سایر کشورها

جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص سرمایه انسانی

در بین 189 کشور دنیا در سال 2018 میلادی براساس گزارش بانک جهانی از 157 کشور دنیا، سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن رتبه اول تا سوم سرمایه انسانی و ایران رتبه 71 را دارا بود.

جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص سرمایه انسانی

ایران رتبه نهم را در میان کشورهای منطقه چشم انداز از نظر شاخص سرمایه انسانی در سال 2018 میلادی دارد.