پیمایش های حوزه سلامت

  

نمونه داده های خام

  

گزارش ها

  

خلاصه طرح ها

  

شیوه نامه ها

  

فرم ها

  
  •   ارزیابی طرح تحول نظام سلامت

    بدنبال شروع طرح تحول سلامت در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران، مطالعاتي را به منظور ارزيابی مداخلات شروع کرد. اين مطالعات تاکنون در دو دوره زماني- تابستان و پاييز- اجرا شده است و مقرر است در قالب ديده بانی طرح تحول سلامت در هر فصل اجرا و گزارش شوند.

  •   مجله تحقيقات نظام سلامت حکیم

    مجله علمی - پژوهشی معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوری اسلامی ایران است و با هدف آشنايي محققين و پزشكان كشور با دستاوردهاي حاصل از تحقيقات جديد در زمينه علوم پزشكي انتشار می یابد.

  •   شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران

    در طی چند دهه گذشته پیمایش های ملی متعددی از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است، اما بررسی همه جانبه ای که بر اساس آن بتوان شاخص های سلامت را در کنار شاخص جمعیتی و اجتماعی تولید نمود کمتر اجرا شده اند. بنابر این در سال ۱۳۸۹مطالعه بررسی شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد.