۱۳۹۸/۰۵/۱۲

شاخص سرمایه انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها

 "شاخص سرمایه انسانی" (HCI) ترکیبی از سه حوزه بقاء، آموزش و سلامت است (هدف شاخص: ارزیابی موفقیت اقتصادی کشورها). رتبه ایران در دنیا (2018): 71.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را مشاهده نمایید:

گزاره برگ شاخص سرمایه انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها