۱۳۹۷/۰۷/۱۸

نشست مشترک موسسه ملی تحقیقات سلامت و نماینده سازمان جهانی بهداشت

در این نشست که با حضور دکتر هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت و اعضای هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت و ریاست دانشکده بهداشت برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دکتر هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت و اعضای هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت، ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، ضمن معرفی تاریخچه و فعالیت‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت در مورد ادامه همکاری مشترک بین موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشکده بهداشت  و سازمان جهانی بهداشت بحث و گفتگو گردید. 

دانلود فایل برنامه