۱۳۹۸/۰۵/۰۸

وضعیت ناآگاهی از فشار خون بالا در ایران

براساس نتایج پیمایش های مبتنی بر جمعیت

این گزارش فنی، بررسی وضعیت ناآگاهی از ابتلا به فشارخون در بین کل جمعیت ۱۸ الی ۶۵ سال و بیماران مبتلا به فشارخون بالا است. اطلاعات و شاخص‌هاي مندرج براساس داده‌های مطالعۀ "بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران" از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ و مقالات منتشرشده در این زمینه انجام گرفته است. 
در اين گزارش به شاخص‌های شيوع فشار خون بالا و درصد ناآگاهي افراد از فشار خون بالا به‌تفكيك جنسيت، گروه‌هاي سني، مناطق شهري و روستايي، استان محل سكونت و پنجك‌هاي درآمدي اشاره شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک های زیر را مشاهده نمایید:

گزارش وضعیت ناآگاهی از فشار خون بالا در ایران

گزاره برگ وضعیت ناآگاهی از فشار خون بالا در ایران