۱۳۹۶/۱۰/۰۳

فرخوان مرحله دوم سال 1396

فراخوان پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، مرحله دوم سال ۹۶
مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تقویم پیمایشهای ملی، دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سلامت و پژوهشهای کاربردی، آمادگی خود را برای پذیرش طرح­های پیشنهادی در محورهایی ذیل، اعلام می دارد.
شرایط فراخوان:
شورای معین مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیكه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فرآخوان بعدی مؤسسه (كه موضوعات به روز می شود) اعلام نشده باشد،ابتدا اطمینان حاصل نمایند كه برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
نسخه اصلی باید به امضای كلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاك ۷۰ تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی مؤسسه ملی قابل دریافت است(http://nihr.tums.ac.ir)  که حتماً پس از تکمیل به آدرسnihr.research@tums.ac.ir  ارسال گردد.
طرح پژوهشی با مشاركت محققان بیش از یك دانشگاه و یا مشاركت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.
فراخوان مؤسسه هرفصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت مؤسسه ملی بازدید نمایند و در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.
برای كلیه طرح ها، شرح نیاز (RFP)وجود دارد که در صفحه خانگی مؤسسه قابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداكثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند كه هزینه كمتری درخواست كرده باشند.
آخرین مهلت برای دریافت پیشنهادات در فروردین ماه تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۴می باشد .
عناوین فراخوان:
طرح های مرتبط با تحقیقات نظام سلامت

 1. بازنگری برنامه داوطلبان سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2. برآورد میزان مصرف محصولات دخانی درکشور
 3. بررسی نقش و عملکرد شوراهای فرابخشی موثر بر سلامت و تدوین مستندات حمایت طلبانه  ویژه هر شورا
 4. مطالعه و بررسی ضرورت جایگاه سازمانی امور اجتماعی سلامت در ساختار وزارت بهداشت
 5. تعیین اولویت های ارزشیابی سیاست های وزارت بهداشت در دو دهه گذشته و اولویت های آینده نگاری در حوزه نظام سلامت
 6. بروزرسانی مراکز جامع سرطان
 7. تدوین ضوابط و استانداردهای مراکز جراحی محدود

طرح های مرتبط با طرح تحول سلامت

 1. بررسی دلایل رخداد هزینه های فقرزا در ایران بدنبال کاهش فرانشیز خدمات سلامت
 2. تدوین پلت فورم پوشش همگانی سلامت برای ساکنین غیر ایرانی ساکن در کشور جمهوری اسلامی ایران
 3. بررسی چیدمان سازمانی و عملیاتی بیمه های اجتماعی سلامت جمهوری اسلامی ایران
 4. ارزیابی وضعیت خدمات سلامتی ارائه شده به افراد نیازمند مراقبت­های طولانی مدت، اقدامات بازتوانی و خدمات طب تسکینی در ایران
 5. ارزیابی وضعیت خدمات سلامتی در منازل و مراکز بستری روزانه
 6. ارزیابی وضعیت خدمات سلامتی غیر رسمی و بدون پرداخت در ایران
 7. ارزیابی وضعیت خدمات سلامتی برای جمعیت­های خاص در ایران
 8. بررسی شواهد ناکارایی در نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران
 9. ارزیابی حکمرانی نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران با استفاده از چارچوب معتبر
 10. بررسی عملیات بیمه­ ای صندوق های بیمه در سازمان بیمه سلامت ایران
 11. شناسایی سازوکارهای نظام ارجاع و تدوین پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح نظام ارجاع کشور
 12. مطالعه نرخ نیروی کار سلامت غیرفعال در ۸ رشته شغلی و علل آن (رشته های پزشکی عمومی، پزشکی تخصصی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، مامایی، دندانپزشکی، داروسازی) در سال ۱۳۹۶
 13. مطالعه نرخ مهاجرت از کشور نیروی کار سلامت در ۸ رشته شغلی و علل آن (رشته های پزشکی عمومی، پزشکی تخصصی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، مامایی، دندانپزشکی، داروسازی) در سال ۱۳۹۶
 14. بررسی درآمد منابع انسانی بخش سلامت به تفکیک گروههای مختلف شغلی و بخشهای مختلف و مقایسه با سایر کشورها در سال ۱۳۹۶
 15. مطالعه تطبیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای نهادینه‌سازی تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در ایران