۱۳۹۸/۰۳/۲۷

اعطای رتبه علمی-پژوهشی به مجله کاربست ارزیابی فناوری سلامت

بنابر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مجله کاربست ارزیابی فناوری سلامت رتبه علمی-پژوهشی اعطا گردید.